لیبل بطری محلول اچ ای لاکتیک (محلول ترمیم لوله فاضلاب) در دی ماه ۹۹ در این مجموعه انجام شد.