بیش از ۱۵ پوستر جهت معرفی خدمات موسسه علمی آینده سازان در دوازدهمین کنگره اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در تابستان ۱۳۹۷ در این مجموعه طراحی و اجرا شد.