طراحی کارتن بسته بندی شیلنگ توالت و دوش حمام در ۴ سری با طرح های متفاوت، مدرن و چشم نواز در پاییز ۹۸ در این مجموعه انجام شد.