طراحی کارتن بسته بندی پودر دکلره، به سفارش شرکت کالج بیوتی، در قالب مثلثی شکل طراحی و ارائه شد.