طرح باکس/جعبه دوربین مداربسته ماکسیس maxis cctv تابستان ۹۸ در این مجموعه انجام و آماده شد.