این ویژه نامه در ۱۲ صفحه برای ماه مبارک رمضان طراحی و تولید شده است. از آنجایی که هنوز به فروش نرسیده است از نمایش سایر صفحات معذوریم.