این لوگو، برای صفحه اینستاگرام گلبهاربافت طراحی شده است.