وبسایت فروشگاهی و چند فروشندگی حانوت به همراه لوگوی این وبسایت در اردیبهشت ماه ۹۹ در این مجموعه طراحی و ارائه شد.