طراحی لوگو، لیبل و برچسب قوطی های بسته بندی حبوبات یکتا در پاییز ۹۹ انجام و به چاپ رسید.