طراحی لوگو تالار آرنا در تابستان ۹۹ در این مجموعه انجام شد.