طرح باکس/جعبه زغال دارکو darco charcoal تابستان ۹۸ انجام و ارائه شد.